Όροι Εγγύησης Ανταλλακτικών & Επισκευών

Η εγγύηση σε ανταλλακτικά προϊόντα (Εξαρτήματα), βάση Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν ισχύει εφόσον γίνει η τοποθέτηση από μη εξουσιοδοτημένο επίσημο τεχνικό-Service και εφόσον αφαιρεθούν τα προστατευτικά αυτών, ή έχει οποιαδήποτε σημάδια τοποθέτησης ή χρήσης πέρα του τεστ που οφείλει ο τεχνικός να εφαρμόσει.
Σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν φθορές στις καλωδιοταινίες.
Η βασική υπηρεσία εγγύησης που παρέχεται σε όλα τα ανταλλακτικά είναι 7 μέρες DOA με τεστ στον αέρα και χωρίς την αφαίρεση των προστατευτικών του ανταλλακτικού.
Σε περίπτωση που η τοποθέτηση γίνει σε εξουσιοδοτημένο service τα ανταλλακτικά καλύπτονται από εγγύηση τριών (3ων) μηνών.
Σε περίπτωση που θέλετε εσείς να κάνετε την τοποθέτηση του ανταλλακτικού συστήνουμε να γίνει από επαγγελματία τεχνικό διότι υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής του ανταλλακτικού ή της συσκευής σας.
Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο ανταλλακτικό ή την συσκευή σας, καθώς αναλαμβάνετε με δικό σας ρίσκο την αντικατάσταση ή τοποθέτηση του ανταλλακτικού.
Η εγγύηση καλύπτεται κατόπιν ελέγχου στο κατάστημά μας, τα μεταφορικά έξοδα προς την έδρα μας επιβαρύνουν τον πελάτη.
Σε περίπτωση που η επισκευή γίνει στο κατάστημά μας δίνεται εγγύηση ενός (1ος) έτους για το ανταλλακτικό που θα τοποθετηθεί και 2 έτη για τις οθόνες κινητών τηλεφώνων.
Σε κάθε περίπτωση για την κάλυψη της εγγύησης ο πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό απόδειξη ή τιμολόγιο καθώς και το έντυπο εγγύησης ανταλλακτικού ή επισκευής, ανάλογα την περίσταση που εκδίδεται από το κατάστημά μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο