Όροι εγγύησης αξεσουάρ

Σε κάθε αξεσουάρ που εμπορευόμαστε δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας ανάλογα την εγγύηση που προσφέρει ο κάθε κατασκευαστής.
Αναλυτικά αναφέρεται μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για κάθε αξεσουάρ η εγγύηση που προσφέρεται.
Για την κάλυψη της εγγύησης απαραίτητο είναι να προσκομίζεται από τον πελάτη, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.
Έντυπο εγγύησης που εκδίδεται κατά την αγορά του προϊόντος.
Το προϊόν να επιστρέφεται με την συσκευασία του σε άρτια κατάσταση και όλα τα παρελκόμενα που περιείχε η συσκευασία.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω ο πελάτης δεν τα προσκομίσει δεν μπορεί να γίνει κάλυψη της εγγύησης.
Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από εγγύηση είναι η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται παραπάνω καθώς και η επιστροφή του προϊόντος σε κακή κατάσταση (σπασμένο, βρεγμένο κτλ.).
Η αντικατάσταση των προϊόντων γίνεται με αντίστοιχο προϊόν ή αν δεν υπάρχει διαθέσιμο με ανάλογο προϊόν ίσης χρηματικής αξίας.
Η εγγύηση αφορά αντικατάσταση και όχι επιστροφή χρημάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο